Warunki Korzystania
ze Strony Internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Wróbelek
ComputerUSŁUGODAWCA

Sklep internetowy Wróbelek, dostępny pod adresem wrobelek.com.pl jest prowadzony przez:

WRÓBELEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Pustków 377A, 39-205 Pustków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001084906, NIP 8722446761, nr REGON 52760528700000

Envelope Open TextPUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: biuro.wrobelek@gmail.com
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://wrobelek.com.pl/kontakt/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
530445153

Earth EuropeJĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

UsersROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

GearsWARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
File ContractINNE REGULAMINY I POLITYKI
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 25.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: a8c4102a-6db4-44ae-bd5b-cc59ab99adc4.